Bộ Tư pháp, Hải Phòng giành ngôi quán quân chỉ số cải cách hành chính

Sáng 25/5, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Bộ Tư pháp, Hải Phòng giành ngôi quán quân trong lần công bố này.
Bộ Tư pháp, Hải Phòng giành ngôi quán quân chỉ số cải cách hành chính
 
Sáng 25/5, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Bộ Tư pháp, Hải Phòng giành ngôi quán quân trong lần công bố này.
 
Cải cách hành chính đã đạt được những kết quả tích cực
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, công tác cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng quan tâm chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, sáng tạo và kịp thời thích ứng với tình hình mới.
 
Chính phủ đã đề ra phương châm hành động trong lãnh đạo, điều hành là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” và đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó cải cách hành chính là một trong những giải pháp trọng tâm.
 
Bộ trưởng Nội vụ đánh giá, công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả tích cực, tiếp tục đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân theo chủ trương, đường lối của Đảng.
 
“Năm 2021 là năm thứ 10 liên tiếp, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai xác định, công bố chỉ số cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh, thành phố cả nước; là năm thứ 5 triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục của cơ quan hành chính tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho hay.
 
Theo Bộ trưởng Nội vụ, quá trình triển khai nghiêm túc, dân chủ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là sự phối hợp, hỗ trợ của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong tổ chức triển khai điều tra xã hội học, lấy ý kiến đánh giá của người dân, tổ chức về kết quả cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh và đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
 
Đến nay, Bộ Nội vụ đã hoàn thành kế hoạch xác định các chỉ số và đã phê duyệt các báo cáo chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chỉ số cải cách hành chính năm 2021.
 
Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân
 
Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Cụ thể, có 19 bộ, ngành (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ); 2 cơ quan đặc thù là Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ có thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng chung với 17 bộ, ngành còn lại. Ở địa phương, có 63 UBND tỉnh, thành trực thuộc Trung ương. Việc điều tra xã hội học năm 2021 được thực hiện với quy mô trên 79.600 phiếu
 
Kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 các bộ, ngành được phân loại gồm 3 nhóm điểm. Cụ thể là nhóm có kết quả trên 90% gồm 3 đơn vị: Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
Nhóm có kết quả từ trên 80% đến dưới 90% có 13 bộ ngành: Bộ Nội vụ; Bộ Ngoại giao; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Xây dựng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Nhóm có kết quả dưới 80% có Bộ Khoa học và Công nghệ với giá trị chỉ số CCHC là 78.72%.
 
Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 17 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2021 là 86.07%, giảm 1.49% so với năm 2020 (đạt 87.56%). Tuy nhiên, xét trong 10 năm đánh giá thì kết quả Chỉ số CCHC tiếp tục duy trì xu hướng tăng, giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2021 đã tăng cao hơn 10.69% so với năm 2012.
 
Kết quả thống kê cho thấy, 6/17 bộ, cơ quan có kết quả chỉ số CCHC tăng cao hơn so với năm 2020, tăng cao nhất là Bộ Nội vụ (+2.20), giảm nhiều nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ (-6.43%).
 
Kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của các tỉnh, thành cũng được phân theo 3 nhóm. Cụ thể, nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm 3 tỉnh, thành: Hải Phòng (91,8%), Quảng Ninh (91,14%), Đà Nẵng (90,25%). Nhóm B là 59 tỉnh, thành đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%, gồm 59 tỉnh, thành. Nhóm C (dưới 80%) có duy nhất tỉnh Kiên Giang với kết quả Chỉ số CCHC đạt 79,97%.
 
Theo ông Hùng phân tích, đáng chú ý, Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân. Đà Nẵng đã có sự trở lại ấn tượng trong top 3 địa phương dẫn đầu sau 2 năm vắng bóng ở nhóm này. Vĩnh Phúc cũng là lần đầu tiên lọt nhóm 5 địa phương dẫn đầu, với kết quả đạt 89.28%, xếp vị trí thứ 5/63.
 
Ngoài ra, Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì được thành tích cao trên bảng xếp hạng, với kết quả chỉ số CCHC đạt 89.32%, xếp vị trí thứ 4/63 tỉnh, thành.
 
Đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2021 là tỉnh Kiên Giang, đạt 79.97% và là địa phương duy nhất có kết quả chỉ số CCHC dưới 80%. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Kiên Giang nằm trong nhóm 5 địa phương có kết quả chỉ số CCHC thấp nhất cả nước.
 
“Nhìn chung, kết quả chỉ số CCHC năm 2021 của các tỉnh, thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng tích cực, cho thấy những nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của chính quyền các cấp ở địa phương đã mang lại hiệu quả rõ rệt, ngày càng được người dân, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao”, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính đánh giá.
 
Theo ông Hùng, trong 10 năm qua, chỉ số CCHC luôn được khẳng định qua thực tiễn là một trong những công cụ có ý nghĩa quan trọng trong chỉ đạo, điều hành triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.
 
Thông qua đó, các bộ, ngành và địa phương xác định được mục tiêu, định hướng, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cho cải cách hành chính nhà nước giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là công cụ hữu ích trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.
 
“Kết quả đánh giá giúp xác định rõ tồn tại, hạn chế, chỉ rõ trách nhiệm của tập thể và làm cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân trong thực thi công vụ và của tổ chức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đây cũng là công cụ có sự tác động nhất định, tạo ra những áp lực đối với các cơ quan quản lý để tạo ra sự thay đổi và cải cách”, ông Hùng đúc kết.