Kiến trúc

Khoảng lùi xây dựng là gì? Quy định về khoảng lùi xây dựng

29/03/2021

Khoảng lùi xây dựng là yêu cầu bắt buộc với quá trình thi công, xây dựng. Tuy nhiên, nhiều người ngoài ngành còn khá mơ hồ về thuật ngữ này. Vậy khoảng lùi xây dựng là gì? Quy định về khoảng lùi trong...