Xây dựng

Việt Nam nhập khẩu hơn 7,29 triệu tấn thép thành phẩm từ Trung Quốc

13/10/2016

Báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho thấy, trong 8 tháng đầu năm, nước ta đã nhập khẩu hơn 7,29 triệu tấn thép thành phẩm từ Trung Quốc, chiếm 59% trong tổng lượng thép nhập khẩu.