Lãnh đạo thành phố hết sức quan tâm đến tiến độ triển khai Dự án KĐTM Bắc Sông Cấm

Chiều 15/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình họp giao ban thường kỳ về tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Cùng dự có Ban Quản lý dự án, nhà thầu và các Sở, ngành, đơn vị liên quan

Qua nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố rất quan tâm đến dự án này; đồng thời nhận định khối lượng về GPMB đáp ứng cho dự án KĐTM Bắc Sông Cấm và cầu Hoàng Văn Thụ là rất lớn, sức ép về tiến độ GPMB để đảm bảo cho tiến độ dự án, yêu cầu kỹ thuật là rất cao. 


Phó Chủ tịch Thường trực chỉ đạo tại Giao ban thường kỳ Dự án KĐTM Bắc Sông Cấm

Trong thời gian vừa qua, các đơn vị liên quan đã có cố gắng tuy nhiên tiến độ GPMB còn rất chậm và không đạt được yêu cầu. Để chuẩn bị nội dung Thường trực Thành ủy làm việc với lãnh đạo huyện Thủy Nguyên về 2 dự án này trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị huyện chủ động phối hợp với Ban Quản lý Dự án, Văn phòng UBND thành phố rà soát lại toàn bộ mặt bằng dự án, căn cứ vào đường găng tiến độ, thứ tự ưu tiên GPMB, căn cứ cam kết GPMB của huyện với thành phố để đánh giá lại toàn bộ; làm rõ nguyên nhân chậm GPMB, trách nhiệm của các cơ quan, các cá nhân với Dự án này. Đề nghị Văn phòng UNBD thành phố xem xét, đôn đốc vấn đề này trực tiếp báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/11.

Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị các Sở, ngành, đơn vị chủ động triển khai thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND thành phố và các quy định của pháp luật để có kế hoạch cụ thể chi tiết đến từng hộ dân trong dự án, đề nghị Văn phòng UBND thành phố đặc biệt quan tâm tổng hợp báo cáo kết quả triển khai cho lãnh đạo UBND thành phố trước 20/11.

Liên quan đến các hộ dân ở khu vực cầu Hoàng Văn Thụ, đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Thủy Nguyên báo cáo trực tiếp cho Bí thư Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố những vấn đề mà Thành ủy đã phân công; Văn phòng UBND thành phố phối hợp Sở, ngành, đơn vị liên quan đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND thành phố những công việc Thành ủy giao cho UBND thành phố; đề nghị Ban Quản lý phối hợp với chính quyền địa phương chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, những trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND thành phố.