Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật liên quan đến Khu đô thị mới Bắc sông Cấm

Chiều 28/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân đi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật liên quan đến Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và huyện Thủy Nguyên.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị và Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, đối với Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm, đến ngày 28/7/2021, gói thầu xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ đã đạt 99,5% khối lượng công việc; gói thầu xây dựng đê tả sông Cấm đạt 45,65% khối lượng công việc; gói thầu xây dựng hệ thống giao thông chính đạt 48,1% khối lượng công việc; gói thầu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt 55,6% khối lượng công việc. Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bắc sông Cấm (giai đoạn 2), đến ngày 26/7/2021 đạt 90% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân kiểm tra thực địa Dự án.

Tuy nhiên, hiện tại cầu dẫn nhánh phải phía Bắc cầu Hoàng Văn Thụ còn 40 hộ dân chưa giải phóng mặt bằng nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công cầu Hoàng Văn Thụ; đối với công trình xây dựng đê tả sông Cấm, giao thông chính và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà thầu đã nhận được mặt bằng thi công nhưng diện tích mặt bằng còn ít, xen kẹt với phần diện tích đất chưa thu hồi nên chưa bảo đảm phục vụ thi công và xây dựng các công trình phụ tạm; các hộ dân chưa giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiêu thoát nước của Dự án…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân ghi nhận nỗ lực, vào cuộc tích cực của huyện Thủy Nguyên và các sở, ngành, đơn vị liên quan trong thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật liên quan đến Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị huyện Thủy Nguyên phải tích cực hơn nữa trong các nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, cùng với đó là bố trí tái định cư với các hộ dân còn lại trong vùng Dự án để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan để các sở, ngành cho ý kiến đảm bảo tiến độ của Dự án; lưu ý đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những đối tượng lôi kéo, kích động làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện Dự án. Đối với Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị và Đầu tư xây dựng công trình dân dụng cần đẩy nhanh tiến độ triển khai khi có mặt bằng sạch, không để bị tái lấn chiếm lại những khu vực đã được giải phóng mặt bằng.

Link: https://thanhphohaiphong.gov.vn/kiem-tra-tinh-hinh-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-ha-tang-ky-thuat-lien-quan-den-khu-do-thi-moi-bac-song-cam.html