Kết nối nút giao thông Nam Cầu Bính với các hạ tầng giao thông khác

Kết nối nút giao thông Nam Cầu Bính với các hạ tầng giao thông khác

Sáng 14/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng Nút giao Nam Cầu Bính. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan, quận Hồng Bàng, huyện An Dương, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực các công trình GTVT, tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Nam Cầu Bính đến ngày 14/2 như sau: công tác GPMB hiện tại đã bàn giao được mặt bằng 34.200,63m²/116.698,91m² (đạt 29,31%). Tại quận Hồng Bàng đã bàn giao được 26.111,53m² (đạt 25,32%), UBND quận Hồng Bàng đã ban hành Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ 71 hộ dân với số tiền là 18.458.224.804 đồng (đến nay đã có 7/71 hộ dân nhận tiền bồi thường và có cam kết bàn giao mặt bằng). Tại huyện An Dương đã bàn giao được 8.089,10 (đạt 59,76%); đã di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi bảo đảm phục vụ thi công dự án an toàn; ngày 1/2/2019, Sở Giao thông vận tải đã phê duyệt kết quả lựa chọn Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế và điều chỉnh Dự án, Tư vấn đang lập quy hoạch chi tiết 1/500 thiết kế khu tái định cư và điều chỉnh Dự án; các hạng mục đã được thi công Cọc khoan nhồi D1200, tường chắn M1 cầu Bính – VDD2, đúc dầm bản BTCT DWL L=18m; tổng khối lượng lũy kế đạt khoảng 15,26%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nhận định dự án Nút giao thông Nam Cầu Bình là dự án rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với chỉnh trang đô thị của thành phố. Qua nghe ý kiến của Sở, ngành, quận, huyện, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đề nghị các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn của dự án và thuận tiện cho giao thông.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chỉ đạo tại cuộc họp

Phó Chủ tịch Thường trực kết luận tại cuộc họp yêu cầu Ban Quản lý dự án làm việc với các Sở, ngành, địa phương, nhà thầu có liên quan sớm trình Sở GTVT xem xét phê duyệt kế hoạch tiến độ cụ thể, báo cáo UBND thành phố làm căn cứ chỉ đạo và điều hành; Sở GTVT chủ trì phối hợp với các đơn vị bảo đảm việc thi công nút giao và hầm kín của dự án chặt chẽ, khoa học bám sát tiến độ và an toàn; quận Hồng Bàng tập trung xử lý GPMB theo đúng cam kết với thành phố. Với các kiến nghị của người dân, giao Văn phòng UBND thành phố đôn đốc Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu báo cáo lãnh đạo UBND thành phố trong ngày 18/2; huyện An Dương phối hợp với Ban Quản lý tập trung chỉ đạo thực hiện GPMB đáp ứng yêu cầu tiến độ; Sở GTVT, Ban Quản lý, Nhà thầu tổ chức thi công bảo đảm tiến độ; Sở GTVT triển khai nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm việc với các Sở, ngành liên quan làm phương án kết nối nút giao thông với các hạ tầng giao thông khác.

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Bình yêu cầu Ban Quản lý, nhà thầu, quận Hồng Bàng phối hợp với các lực lượng Thanh tra Giao thông, Cảnh sát Giao thông để phân luồng, hướng dẫn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân khi tham gia giao thông qua khu vực dự án.