cổ phần Đầu tư CDT

 Lã Mạnh Thắng
  • Điện thoại : 0967997963
  • Email : manhthangit92@gmail.com
  • Website : bannhahaiphong.com.vn
  • Khu vực môi giới : Đang cập nhật
  • Loại hình : Bán đất
  • Vị trí : Hải An, Hải Phòng 03/04/2018

BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT